Hotel Mixbud - pokoje noclegowe w Białej PodlaskiejHotel Mixbud - pokoje noclegowe w Białej PodlaskiejHotel Mixbud - pokoje noclegowe w Białej Podlaskiej

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

    Informujemy, że Administratorem danych osobowych klientów hotelu jest MIXBUD Zenon Michalczuk Sp. komandytowa z siedzibą: 21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelska 104. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) w celu realizacji usługi hotelarskiej oferowanej przez MIXBUD Zenon Michalczuk Sp. komandytowa.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz odwołania zgody na przetwarzanie. Dla ewentualnych roszczeń hoteli związanych z realizacją usługi hotelarskiej możliwe jest również zbieranie numeru PESEL klienta. Podanie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji usługi hotelarskiej.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w linku poniżej:
http://mixbud.com.pl/rodo